Hans Wagenaar

 Insolventierecht

Hans Wagenaar

Ervaren, recht door zee en denkend in oplossingen.

Het zwaartepunt in zijn praktijk ligt op het insolventierecht in brede zin. Dat omvat niet alleen optreden als curator in faillissementen, doch mede de advisering ter voorkoming van een faillissement. Ook bestuurders die “in de schijnwerper van de curator” staan, doen geregeld op Hans een beroep.

Bijzonder aandachtsgebied is bij Hans, tevens lid van Insolad, de bestrijding van faillissementsfraude. Met name op dat gebied is nog veel te winnen.